Klub

Informacje o Klubie Strzeleckim „FORMOZA”

Klub Strzelecki „FORMOZA” powstał z inicjatywy pasjonatów strzelectwa i broni palnej 2021 roku jako stowarzyszenie. Klub rozpoczął swoją działalność już od pierwszych dni istnienia organizując zawody strzeleckie i treningi dla strzelców sportowych, a także akcje charytatywne dla dzieci z Ośrodków Opiekuńczo-Wychowawczych.
Otrzymaliśmy licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, dzięki której Klub może organizować  dla swoich członków szkolenia i egzaminy na licencję zawodniczą PZSS. Jesteśmy członkami Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Licencja uprawnia do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w dyscyplinach:
– pistolet,
– karabin,
– strzelba gładkolufowa.

Klub zrzesza osoby zajmujące się strzelectwem, prowadzi szkolenia specjalistyczne, rozwija umiejętności osób pracujących z bronią, a także propaguje strzelectwo jako formę integracji i rekreacji. Celem działalności stowarzyszenia jest również wspieranie, upowszechnianie i podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego i dynamicznego. Prowadzimy zajęcia i treningi dla osób początkujących i tych, które mają już doświadczenie.

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z Nami przez pocztę e-mail: sksformoza@gmail.com

Współzawodnictwo w sporcie strzeleckim obwarowane jest wieloma przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz przepisami administracyjnymi, musisz mieć tego świadomość.
Ponieważ na co dzień pracujemy z bronią palną, zanim przystąpisz do klubu musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcesz brać CZYNNY udział we współzawodnictwie strzeleckim, czy tylko podoba Ci się strzelanie i chętnie będziesz korzystał w ramach czasu wolnego z tej formy rekreacji.
Jeżeli nie jesteś do końca gotowy podporządkować się pewnym ustaleniom klubowym i wymogom różnych przepisów, strzelectwo nie jest dla Ciebie w tym momencie warte przeorganizowania nawyków i przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza broni palnej.